Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Eén van de belangrijkste verzekeringen op de markt voor professionelen is de zogenaamde beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is zo belangrijk omdat ze ervoor zorgt dat de gevolgen van onbedoelde fouten die door een professional worden gemaakt worden gedekt. Het kan bij deze fouten niet alleen gaan om vergissingen of om nalatigheid, maar ook om bijvoorbeeld het verstrekken van niet correcte adviezen. Ook de gevolgen van bepaalde onzorgvuldigheden kunnen op deze manier worden gedekt. Ben jij ook een professional en ben je eveneens geïnteresseerd in het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Dan laten we je graag kennismaken met dit type van verzekering hier op deze pagina!

            Kennismaking met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldt dus in de praktijk dat ze jouw aansprakelijkheid als professional dekt voor schade die is veroorzaakt aan derden. Het gaat hierbij aldus voor alle duidelijkheid enkel en alleen om fouten die zijn gemaakt tijdens het uitoefenen van je beroep. Het kan hierbij niet alleen gaan om fouten die je zelf maakt als bijvoorbeeld bedrijfsleider, maar ook om fouten die zijn gemaakt door één of meerdere van je medewerkers. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voorziet sowieso een dekking voor zogenaamde vermogensschade. Enkele voorbeelden op dit vlak zijn onder meer de volgende:

  1. Winstderving;
  2. Verlies van marktaandeel;
  3. Kosten die het gevolg zijn van vertragingen;

Deze eerste kennismaking met deze professionele verzekering maakt meteen duidelijk dat ze er in slaagt om toch een meer dan behoorlijk aantal potentiële financiële risico’s in te dekken. Het wordt omwille van deze reden dan ook eigenlijk zeer sterk aangeraden aan elke ondernemer (met een risicovol beroep) om een dergelijke verzekering af te sluiten.

            Voor welk bedrag kan deze verzekering worden afgesloten?

Het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt verzekerd is sterk afhankelijk van de verzekeraar die ze aanbiedt. Bovendien is het ook niet ongebruikelijk dat een verzekeraar meerdere verschillende opties aanbiedt voor wat het afsluiten van deze professionele verzekering betreft. In principe is het zo dat de “voordeligste” opties een bedrag verzekeren van 250.000 of 500.000 euro. Dit zijn natuurlijk reeds meer dan aanzienlijke bedragen. De meest complete of uitgebreide beroepsaansprakelijkheidsverzekering gaat echter nog een behoorlijk stapje verder. Zij dekt dan ook bedragen in oplopend tot zomaar even één miljoen euro. Wat voor jou nu precies het vereiste bedrag is, is altijd afhankelijk van het beroep dat je uitoefent. Probeer hierover te praten met je verzekeraar.

            Wie kan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Eigenlijk is het zo dat elke professional ervoor kan kiezen om de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit gezegd hebbende wordt dit toch vooral aangeraden aan mensen die een adviserend beroep hebben. Enkele van de bekendste professionelen die er eigenlijk altijd voor kiezen om zo’n verzekering af te sluiten zijn:

  • Administratiekantoren die mogelijks een administratieve fout hebben gemaakt;
  • Adviesbureaus die een foutief advies hebben verstrekt;
  • Advocaten voor juridische fouten of andere beroepsfouten;
  • Mensen uit de bouw waaronder architecten en makelaars;
  • Medici en natuurlijk ook ziekenhuizen voor medische fouten;
  • Notarissen voor mogelijke fouten bij het opmaken van documenten;

Het spreekt voor zich dat bovenstaande beroepen slechts enkele voorbeelden zijn. In de praktijk kan er dan ook worden vastgesteld dat er nog veel meer professionelen zijn die deze keuze maken. De verzekeringspremie die men voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dient te betalen mag dan wel veelal behoorlijk zijn, toch is ze slechts een fractie van de mogelijke schadeclaims waarmee je kan worden geconfronteerd als professional.

            Verschil tussen de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de AVB

De benaming van deze verzekering zorgt ervoor dat ze in de praktijk niet zelden wordt verward met de zogenaamde aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, kortweg de AVB verzekering. Het verschil tussen beide verzekeringen is nochtans wel degelijk duidelijk aanwezig. Voor de AVB geldt namelijk dat ze letsel- en / of zaakschade dekt die wordt veroorzaakt aan derden. Dit betekent dat de ene de andere verzekering niet kan vervangen. Is het voor jou belangrijk om over een echt complete dekking te beschikken? Dan zal je dus niet anders kunnen dan allebei deze verzekeringen af te sluiten. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt immers in de praktijk afgesloten om financieel nadeel of vermogensschade in te dekken.

            Tips voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is absoluut één van de belangrijkste verzekeringen die professionelen kunnen afsluiten. Dit heeft niet in het minst te maken met het feit dat ze echt een zeer aanzienlijke hoeveelheid aan (financiële) schade kan verzekeren. Een ongeluk schuilt in een klein hoekje en een fout is snel gemaakt, maar met deze verzekering voorkom je dat je één enkele fout jouw onderneming fataal kan worden. Wil jij ook graag dit type van verzekering afsluiten? Hou dan absoluut rekening met de hieronder aangegeven tips!

               1.) Laat je niet oververzekeren

Eerder op deze pagina hebben we reeds aangegeven dat het mogelijk is om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor een uiteenlopende waarde. De vaakst voorkomende waardes die door verzekeraars worden aangeboden zijn 250.000 & 500.000. Dit lijken zeer aanzienlijke bedragen te zijn, maar ze kunnen in de praktijk absoluut noodzakelijk zijn. Bovendien is het ook mogelijk om een extra uitgebreide verzekering af te sluiten die een waarde tot 1 miljoen dekt. Let wel, het is nooit een goed idee om je over te verzekeren. Dit levert je alleen een duurdere premie op. Bedenk dus altijd bij jezelf voor welke waarde je effectief moet zijn verzekerd.

               2.) Vergelijk de verschillende beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen

Tot slot, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een behoorlijk concurrentiële verzekering omdat ze voor het merendeel van de verzekeraars behoorlijk lucratief is. Dit heeft als gevolg dat de verzekeringspremie van dit type verzekering door de jaren heen aanzienlijk onder druk is komen te staan. Voor jou als verzekeringnemer is dat goed nieuws, want het moet gezegd, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is in geen geval een goedkope verzekering. Wil jij ook graag de premie van deze verzekering zoveel mogelijk kunnen drukken? Dan is het in ieder geval de moeite waard om even een vergelijking uit te voeren tussen de verschillende mogelijkheden die voor wat deze verzekering betreft op de markt zijn terug te vinden. Op deze manier blijft dit type van professionele verzekering ook voor jou als professional met misschien een eerder beperkt budget alsnog betaalbaar.

Ben jij een ZZP’er? Bekijk dan eens de speciale beroepsaansprakelijkheidsverzekering ZZP.

zakelijkoverijssel

Reacties zijn gesloten.