Wat doet een notaris

Wat doet een notaris

Een notaris is een ambtenaar die bevoegd is om officiële documenten te tekenen. Denk bijvoorbeeld aan een geregistreerd partnerschap. Hiervoor ga je vaak langs bij een notaris om de voorwaarden te laten opstellen. Een geregistreerd partnerschap contract zijn eigenlijk voorwaarden die er gelden tijdens een partnerschap. Dit kan gaan over materialen, de woning en de kinderen. Vaak staat er beschreven wie er waar recht op heeft en de gezamenlijke voogddij over de kinderen. Je kunt voor vele zaken terecht bij een notaris. We zullen hier de notaris diensten toelichten zodat je weet met welke vragen je gebruik kunt maken van hun expertise.

Notaris diensten

Officiële documenten worden door de notaris opgesteld, zoals een testament. Deze worden altijd in tweevoud opgemaakt zodat er één bewijsstuk bij de notaris blijft en het andere document mee gaat met de klant. Doordat een notaris bevoegd is om deze documenten, of ook wel notariële akten genoemd, te tekenen zijn ze ook rechtsgeldig. Mocht er een eventuele rechtszaak komen over bepaalde rechten die staan beschreven dan zal de rechter zich ook houden aan de gemaakte afspraken. Het is van belang wanneer je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat dat je bepaalde zaken laat vastleggen bij een notaris. Dit voorkomt later een ‘vechtscheiding’, omdat zaken duidelijk op papier staan wat van wie is. Ook als je een eigen onderneming begint is het van belang dat je de rechtsvorm, een besloten vennootschap bijvoorbeeld, laat vastleggen door een notaris. Dit heeft ook te maken met de aansprakelijkheid van je bedrijf en van je privévermogen. Door dit vast te leggen in een oprichtingsakte kan er bij een eventueel faillissement alleen aanspraak worden gemaakt door de schuldeisers op het zakelijke vermogen en niet op privévermogen. Een notaris kan een tal van andere zaken vastleggen voor een onderneming zoals een financieringsopzet, opvolging van het bedrijf of toetreding van nieuwe aandeelhouders. Een notaris is dus onmisbaar en kan ook voor jou veel betekenen!

Opstellen van een testament

Met een testament bepaal je eigen wat er gebeurt met je vermogen als je komt te overlijden. Dit zijn zaken waar we liever niet mee bezig zijn, maar wat wel van groot belang is. Vaak wil je dat je erfgenamen zoals je partner en familie recht hebben op je vermogen. Hieronder vallen goederen zoals een woning, geld, sieraden, grond en nog veel meer zaken. Iedereen in Nederland kan een testament opstellen. Van deze notaris dienst wordt dan ook veel gebruik van gemaakt. Een testament opstellen kan je laten doen bij Hofsteenge & Wesseling notarissen. Deze netwerknotarissen zijn deskundig en onafhankelijk, dé professionele partij die je nodig hebt om afspraken vast te leggen in notariële documenten.


zakelijkoverijssel

Reacties zijn gesloten.