Hoe interessant is een bouwkundige keuring Arnhem?

Hoe interessant is een bouwkundige keuring Arnhem?

De kans is ongelofelijk groot dat er in de aanloop naar het kopen van je (eerste) vastgoed zal worden gesproken over het laten uitvoeren van een zogenaamde bouwkundige keuring Arnhem. Deze keuring is eigenlijk een visuele inspectie die wordt uitgevoerd van de volledige woning. Daarbij wordt alles bekeken gaande van de zolder tot de kelder. Is er sprake van een tuin bij het pand? Dan zal je kunnen vaststellen dat ook deze zal worden bekeken. Het doel van een dergelijke keuring is om zonder het veroorzaken van schade vast te stellen of er sprake is van bepaalde problemen of niet. Zo krijg je een realistisch beeld van de waarde waar het pand over beschikt. 

Wat wordt er bij een bouwkundige keuring Arnhem allemaal gecontroleerd?

Een bouwkundige keuring Arnhem is dus in eerste instantie een visuele controle. Veel mensen zijn bang dat het uitvoeren van een dergelijke controle ervoor zal zorgen dat ze met extra kosten worden opgezadeld als gevolg van schade die wordt veroorzaakt. Dat is niet zo. Er zal door de controleur geen schade aangebracht worden om bepaalde vaststellingen te kunnen doen. Dat brengt zowel enkele voor- als nadelen met zich mee. Het belangrijkste voordeel is uiteraard dat er hierdoor geen extra kosten moeten worden gemaakt. Dit buiten de kosten voor de keuring zelf uiteraard.

Het belangrijkste nadeel is dat bepaalde vormen van schade of gebreken mogelijks aan het oog onttrokken kunnen worden. Veel mensen denken dat een bouwkundige keuring Arnhem laten uitvoeren elke mogelijke schade aan het licht kan brengen. Dat is dus helaas niet mogelijk. Wel is het zo dat je een uitstekende inschatting krijgt van de mogelijke kosten waar je zowel op korte als op lange(re) termijn mee kan worden geconfronteerd. Dit kan van onschatbare waarde zijn. Dit niet in het minst omdat je op die manier ook over een bepaalde drukkingsmiddel beschikt die je kan inzetten tijdens de onderhandelingen. Het mag hoe dan ook duidelijk zijn, het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring kan in de praktijk ongetwijfeld menig aantal interessante voordelen met zich meebrengen.

Welke kosten zijn er verbonden aan een dergelijke keuring?

Het spreekt voor zich dat je voor het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring Arnhem rekening moet houden met bepaalde kosten. Deze kosten zijn afhankelijk van twee verschillende zaken, namelijk:

  1. De bouwkundige inspecteur waar je een beroep op gaat doen; 
  2. De grootte van het pand die je wenst te kopen;

Er kan in de praktijk worden vastgesteld dat de kosten die bouwkundige inspecteurs in rekening brengen danig kunnen verschillen. Dat is onder meer het gevolg van het feit dat hun ervaring een niet onbelangrijke rol kan spelen. Hoe groter de ervaring is van de expert in kwestie, des te hoger de kosten zullen uitvallen. Bovendien geldt dit ook voor het pand dat je wenst te kopen. Een bouwkundige keuring Arnhem aanvragen voor een appartement zal veel voordeliger zijn dan het laten uitvoeren van een dergelijke keuring voor een vrijstaand pand. In het slechtste geval zou de kostprijs in deze laatste situatie ergens rond de 500 euro zijn gelegen. 

zakelijkoverijssel

Reacties zijn gesloten.